ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΣΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19

Σας προωθούμε το από 2/6/2021 μήνυμα της Δ/νσης Διοικητικού του Ιδρύματός μας, το οποίο αφορά  Κοινή Υπουργική Απόφαση  με θέμα «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε φοιτητές, διδακτικό και λοιπό προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», ( ΦΕΚ 1866/7.5.2021 τ. Β') όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνημμένη ΚΥΑ.

Από τη Γραμματεία