ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Φαρμακευτικής, οι οποίοι πρόκειται να συμμετάσχουν στην ορκωμοσία που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021  και ώρα 11: 00 π.μ. στην Αίθουσα Κλέων Τσέτης,ότι κάθε ορκιζόμενος δύναται να συνοδεύεται από έως ένα (1) άτομο το μέγιστο. Οι ορκιζόμενοι και οι συνοδοί τους θα ελέγχονται κατά την είσοδό τους στο χώρο.

Κατά την ημέρα της ορκωμοσίας, οι ορκιζόμενοι, οι συνοδοί τους, καθώς και οι διαπιστευμένοι φωτογράφοι, θα πρέπει να προσέλθουν μία ώρα πριν από  την καθορισμένη ώρα της ορκωμοσίας (δηλ. στις 10:00 π.μ.).

Η είσοδος θα πραγματοποιείται κατόπιν επίδειξης είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού (μετά τη συμπλήρωση δεκατεσσάρων -14- ημερών από τη δεύτερη δόση ή τη μοναδική δόση), είτε πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κωρονοϊό COVID-19 έως εβδομήντα δύο (72) ώρες ή αρνητικής εξέτασης με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid-test) έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της τελετής. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η είσοδος ανηλίκων ηλικίας τεσσάρων (4) έως έντεκα (11) ετών κατόπιν διεξαγωγής και δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της τελετής.

Η είσοδος των ορκιζομένων, των ατόμων που τους συνοδεύουν, καθώς και των διαπιστευμένων φωτογράφων θα γίνεται συγχρόνως.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ορκωμοσίας θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Νόμου.

Η χρήση της προστατευτικής μάσκας (κατά προτίμηση χειρουργικής) είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες και παρευρισκόμενους στην τελετή τόσο κατά την είσοδο, όσο και καθ΄ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στο χώρο διεξαγωγής της τελετής.

Η παραλαβή της καθομολόγησης της/του πτυχιούχου και του αντιγράφου του τίτλου σπουδών γίνεται από τον πτυχιούχο κατά τη διαδικασία της ορκωμοσίας.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

  1. Επισημαίνεται ότι, ο χώρος της ορκωμοσίας είναι διαμορφωμένος ώστε να υποδεχθεί ΜΟΝΟ ΚΑΘΗΜΕΝΟΥΣ και όχι όρθιους επισκέπτες. Όλοι οι παρευρισκόμενοι πρέπει να παραμείνουν αυστηρώς στις θέσεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ορκωμοσίας.
  2. Η είσοδος στο χώρο θα γίνει σταδιακά, με συντονισμό της ροής για την αποφυγή του συγχρωτισμού και της δημιουργίας μεγάλων ουρών.
  3. Κάθε ορκιζόμενος δύναται να συνοδεύεται από έως και έναν (το μέγιστο) επισκέπτη.
  4. Όλοι οι παρευρισκόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα την οποία θα κληθούν να επιδείξουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πιστοποιητικό εμβολιασμού, βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος Covid-19 κλπ), σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα.
  5. Ο σεβασμός προς το χώρο του Τμήματος Φαρμακευτικής απαιτεί την απαγόρευση κατανάλωσης φαγητού και ποτού εντός της Αίθουσας και την απαγόρευση χρήσης κομφετί ή κόρνας κ.ά., τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους του.

Η αυστηρή τήρηση όλων των προαναφερθέντων μέτρων είναι απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η ορκωμοσία. Μετά την έναρξη της ορκωμοσίας στις 11:00 πμ, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε επιπλέον άτομα.          

                                          Εκ της Γραμματείας