ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ - ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ"

      Σας επισυνάπτουμε την   προκήρυξη    και την   αφίσα    του Διατμηματικού
Προγράμματος Σπουδών "Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική" .

 Η προθεσμία κατάθεσης των  αιτήσεων είναι η 28/09/2020.

Από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ  "Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική" 

Μάριος Διαμαντόπουλος
Τομέας  Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας
Τμήμα Βιολογίας,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
15701, Πανεπιστημιόπολη, Αθήνα.
Τηλ.: +30-210-727-4502
E-mail: cbmd.secretary@gmail.com