ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΧΒ/ΕΙΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΧΒ/ΕΙΕ

When: Sep 29, 2021 11:30 Athens
Topic: IXB/EIE - Dr. Chondrogianni - The proteasome in healthspan and lifespan; Have we found the fountain of youth?


Please click the link below to join the webinar:
https://us06web.zoom.us/j/85853964299?pwd=U1dPa0Z1Rldmb2ZBdWVzcXhyanJCQT09
Passcode: 722780

-----

When: Oct 6, 2021 11:30 Athens
Topic: Dr. Skretas - Engineering microbes as cell factories for the discovery of new drugs and the production of difficult-to-acquire bioproducts

Please click the link below to join the webinar:
https://us06web.zoom.us/j/88297265204?pwd=L0NaSEN3RTVEYkpjSVRUbTduTGF3UT09
Passcode: 376884

----

You are invited to a Zoom webinar.
When: Oct 13, 2021 11:30 Athens
Topic: ZOOM Webinar - IXB/EIE - Dr Evangelia Chrysina - Demystifying the 3D-protein space by integrative Structural Biology

Please click the link below to join the webinar:
https://us06web.zoom.us/j/87347393942?pwd=aDN3ekgyUStkZU82eTlLenhieFpJdz09
Passcode: 039202

 

Φωτεινή Καλατζή

Γραμματεία

Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Τηλ. 2107273868