ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ

CIVISΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ! BIPS- ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑ?

 Δηλώστε συμμετοχή σε μια νέα CIVIS εμπειρία ανοίγοντας διεθνείς ορίζοντες στις σπουδές σας!
 

  • Ποιους αφορούν: Φοιτητές όλων των επιστημονικών πεδίων και βαθμίδων
  • Αιτήσεις: ηλεκτρονικά σε φόρμα (δείτε την εκάστοτε πρόσκληση)
  • Προθεμίες υποβολής αιτήσεων: Αιτήσεις έως 28 Φεβρουαρίου 2023
     

                                                                                                                                                  Τι είναι τα νέα μαθήματα-προγράμματα BIPs;

Τα "Blended Intensive Programs (BIPs)" είναι μια νέα μορφή κινητικότητας Erasmus+. Κάθε πρόγραμμα- μάθημα BIP συνδυάζει τη διαδικτυακή διδασκαλία με μια σύντομη περίοδο φυσικής κινητικότητας, όπου μπορείτε να περάσετε 5 ημέρες σε ένα άλλο πανεπιστήμιο με φοιτητές από όλη τη Συμμαχία του CIVIS! Συνδυάζοντας διαδικτυακές συνεδρίες με ένα σύντομο ταξίδι με δια ζώσης διδασκαλία, αυτή η καινοτόμος μορφή μαθημάτων ανοίγει ευκαιρίες για διεθνείς σπουδές σε νέες ομάδες φοιτητών.

Κάθε BIP αναπτύσσεται, οργανώνεται και διδάσκεται από ακαδημαϊκούς από τρία ή περισσότερα πανεπιστήμια-μέλη του CIVIS. Τα BIPs έχουν διεπιστημονικό χαρακτήρα και περιλαμβάνουν τη χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων. Η συμμετοχή του φοιτητή στο εντατικό πρόγραμμα (BIP) αντιστοιχεί σε καθορισμένο αριθμό πιστωτικών μονάδων, τουλάχιστον 3 και έως 6 ECTS (καθορίζονται και από τους διοργανωτές του εκάστοτε προγράμματος). Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS  δίνεται έμφαση στη διεπιστημονική εκπαίδευση, με αντίκτυπο στην κοινωνία, επομένως όλα τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα CIVIS, μεταξύ των οποίων και τα BIPs, έχουν αναπτυχθεί για να ανταποκριθούν  στις 5 προκλήσεις-θεματικές ενότητες ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος του CIVIS. Αναλυτικότερα, τα νέα CIVIS προγράμματα BIPs άπτονται των ακολούθων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος θεματικών ενοτήτων του CIVIS:

Ø  Υγεία

Ø  Πόλεις, Περιφέρειες και Κινητικότητες

Ø  Κλίμα, Περιβάλλον, Ενέργεια

Ø  Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός

Ø  Κοινωνία, Πολιτισμός και Ιστορική Κληρονομιά

 

Είναι ανοιχτά προς αιτήσεις 14 προγράμματα BIPs που αφορούν τα πεδία των Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Περιβάλλοντος, Πληροφορικής, με έμφαση στις θεματικές ενότητες: "Υγεία", "Κλίμα, Περιβάλλον, Ενέργεια", "Πόλεις, Περιφέρειες και Κινητικότητες", "Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός".

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με τον κατάλογο των μαθημάτων και δηλώστε συμμετοχή!
Για περαιτέρω πληροφόρησή σας, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS στην κατηγορία CIVIS/Courses.

Εκ μέρους του γραφείου του CIVIS στο ΕΚΠΑ