ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

[CIVIS] ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: SOCIAL CHALLENGES OF DIGITAL AND TECHNOLOGICAL TRANSFORMATIONS: FROM THE LABORATORY DESK TO LIFE- ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΔ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Αγαπητές, αγαπητοί,

Σας ενημερώνουμε πως στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου CIVIS, διοργανώνεται το διεπιστημονικό διαδικτυακό μάθημα με θέμα: "Social challenges of digital and technological transformations: From the Laboratory Desk to Life". Το μάθημα, οργανώνεται ως μια σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων - διαλέξεων και είναι ανοικτό προς όλους τους Yποψήφιους Διδάκτορες/μεταπτυχιακούς φοιτητές από τα Παν/μια- μέλη του CIVIS.

Το εν λόγω μάθημα φιλοδοξεί να παρουσιάσει πώς οι ερευνητές στο επιστημονικό πεδίο των Φυσικών και Θετικών Επιστημών χρησιμοποιούν πρωτοποριακές ψηφιακές τεχνολογίες και εφαρμογές και πώς με τη σειρά τους αυτές οι ερευνητικές εξελίξεις βρίσκουν εφαρμογή σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας, της τεχνολογίας και της κοινωνίας των πολιτών μέσω της συνεργασία κοινωνικών εταίρων και φορέων. Το διαδικτυακό μάθημα περιλαμβάνει τέσσερις συνεδρίες, στις οποίες οι επικεφαλής ομιλητές θα παρουσιάσουν την έρευνά τους καθώς και τον σχετικό φορέα/κοινωνικό εταίρο που συνδέεται με τις εφαρμογές του ερευνητικού έργου τους. Ο κύκλος των διαδικτυακών σεμιναρίων θα ολοκληρωθεί με μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με όλους τους συμμετέχοντες στη σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων.

Δείτε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή!

Τίτλος: Social challenges of digital and technological transformations: From the Laboratory Desk to Life

  • Ποιους αφορά: Υποψήφιους Διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές
  • Πεδία Σπουδών: Δεν υπάρχουν περιορισμοί πεδίου σπουδών
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 13 Iανουαρίου 2024
  • Ημ/νιες διεξαγωγής: 15 Ιανουαρίου - 28 Ιουνίου 2024
  • Αιτήσεις: στη Φόρμα Αίτησης Συμμετοχής
  • Επικοινωνία: Για τυχόν ερωτήσεις και απορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των συντονιστών του προγράμματος: David Poveda, (david.poveda@uam.es) & Jorge Bravo (jorge.bravo@uam.es)
  • Format σεμιναρίου: Διαδικτυακό (5 διαδικτυακές διαλέξεις)
  • Γλώσσα μαθημάτων και διδασκαλίας: Αγγλικά (Β2)
  • ECTS: 1
  • Αριθμός συμμετεχόντων: 150 φοιτητές (max.)

  Σημειώνεται, πως είναι απαραίτητη μια πρόσθετη προεγγραφή σε κάθε συνεδρία για τη λήψη του εκάστοτε συνδέσμου τηλεδιάσκεψης. Επιπλέον, οι εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες θα λάβουν ένα πακέτο εκπαιδευτικού υλικού-αναγνωσμάτων. Τέλος, ορίζεται ως απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβουν οι συμμετέχοντες πιστοποιητικό παρακολούθησης με το πέρας του μαθήματος, να έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 4 από τις 5 προγραμματισμένες διαδικτυακές συνεδρίες.

   Για περαιτέρω πληροφόρησή σας, για το εν λόγω σεμινάριο επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του CIVIS.

   Εκ μέρους του γραφείου του CIVIS στο ΕΚΠΑ