ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ

CIVIS 2023

Το Τμήμα Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με τρία CIVIS Πανεπιστήμια (University of Bucharest, Sapienza Università di Roma, Autonomous University of Madrid), ένα CIVIS Πανεπιστήμιο της Αφρικής (Université Cheikh Anta Diop de Dakar-Senegal) και τέσσεραnon-CIVIS Πανεπιστήμια (Aristotle University of Thessaloniki, Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, University of Florence, University of Pretoria-South Africa), διοργανώνουν ένα CIVIS πρόγραμμα-Blended Intensive Program με τίτλο “From Medicinal Plants to Drug Products: Research Lab, Formulations, Applications” στις18-29 Σεπτεμβρίου 2023 (διαδικτυακά μαθήματα) και στις 2-6 Οκτωβρίου2023 (φυσική παρουσία) στους χώρους του Τμήματος.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να στείλουν αίτηση (έως 28 Φεβρουαρίου 2023) ακολουθώντας τις πληροφορίες που αναγράφονται στο site: https://civis.eu/el/civis-courses/from-medicinal-plants-to-drug-products

Αίτηση συμμετοχής μπορεί να στείλουν προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και Υποψήφιοι Διδάκτορες.