ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

AUTUMN ASSEMBLY ΤΗΣ EPSA (EUROPEAN PHARMACEUTICAL STUDENTS' ASSOCIATION)

Οι εγγραφές για το επόμενο Autumn Assembly της EPSA (European
Pharmaceutical Students' Association), που διοργανώνεται από την GPSF
(Greek Pharmaceutical Students' Federation) στην Αθήνα είναι ανοικτές για
λίγες ημέρες ακόμη. Μην χάσετε αυτή τη μοναδική
ευκαιρία να γνωρίσετε φοιτητές και επαγγελματίες της επιστήμης της
φαρμακευτικής από όλη την Ευρώπη. Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία
να λάβετε χρήσιμες καριέρας συμβουλές και πληροφορίες κατά τη διάρκεια του
Career Fair ή/και του Science Excursion σε φαρμακευτικές εταιρείες στην
Ελλάδα, εξερευνήστε την ιστορική πόλη της Αθήνας,
διασκεδάστε στις κοινωνικές μας εκδηλώσεις και πολλά άλλα!Το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ένα Συμπόσιο και
παράλληλες συνεδρίες όπως Workshops, Trainings, Science Excursions, Health
Campaigns κ.λπ. Βασικά θέματα που θα συζητηθούν στο συνέδριο
είναι η γονιδιωματική, η φαρμακογονιδιωματική, η βιοπληροφορική, η
βιομηχανία και οι προηγμένες θεραπείες, τα ρυθμιστικά πλαίσια, η
φαρμακοεπαγρύπνηση, η βιοηθική. Εγγραφείτε σήμερα
https://lnkd.in/erFswRVg
<https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flnkd.in%2FerFswRVg%3Ffbclid%3DIwAR1y6scaQC1yZvPOFvzonDKnt2h20o_gSFS6wxX786Qff__6Sz2Zuf7FeHc&h=AT3D7O57tJ_T7gdFx1N_I3M-nAUic-9-TaBVJVzJJPMTM2SdFMHbGBnDS7icuHVWYl-mGhifEaEHDQOtjxWjmdKXXvBPczFNOtv8cqbAx8Zs6JXNX8YcFvuCxzSWXuN0suZXos99eWd1W66JCPm_yA>
Προθεσμία: 10/10 "