ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Πληροφορούμε τους παρακάτω επιτυχόντες (με αριθμό πρωτοκόλλου)  των κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2021-22: 

ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
191364/3-11-2021
293297/5-11-2021
392141/4-11-2021
489760/1-11-2021
595661/10-11-2021

 να προσέλθουν την Τετάρτη 19/01/2022 και ώρα 11:00 στη Γραμματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής για την εγγραφή τους, προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα και φωτοτυπία αυτής (για όσους δεν έχουν καταθέσει) και μία (1) φωτογραφία. 

Η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται είτε από τον ίδιο τον επιτυχόντα ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

Κατά την εγγραφή θα τηρηθούν όλα τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού (είσοδος στο κτήριο κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης των απαραίτητων πιστοποιητικών – εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό [PCR ή Rapid Test] σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τήρηση αποστάσεων, υποχρεωτική χρήση μάσκας κλπ).

 Από τη Γραμματεία