ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019 - 2020

  Πληροφορούμε τους παρακάτω (με αριθμό πρωτοκόλλου) επιτυχόντες : 

1.  518/8-11-2019

2.  441/1-11-2019

3.  502/8-11-2019

4.  452/4-11-2019

5.  480/6-11-2019

6.  477/6-11-2019

7.  450/4-11-2019

8.  448/4-11-2019

9.  483/6-11-2019

10. 517/8-11-2019

11. 447/4-11-2019

           να προσέλθουν την Παρασκευή 10/01/2020 και ώρα 10.30 στη Γραμματεία του Τομέα της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας γιά την εγγραφή τους, προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα και φωτοτυπία αυτής (γιά όσους δεν έχουν καταθέσει) και μία (1) φωτογραφία. 

                                                               Από τη Γραμματεία