ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΠΜΣ (2019-2020) 31.10.19

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Καλούνται οι  Μεταπτυχιακοί Φοιτητές των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής:

α) «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων»

β) «Φαρμακευτική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας»,

με ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 2019-2020, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην υπ’ αριθ. 131757/Ζ1/2-8-2018 (ΦΕΚ 3387/10-8-2018/τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.», καθώς και στην υπ’ αριθ. 102787/Ζ1/26-6-2019 (ΦΕΚ 2743/3-7-2019/τ. Β΄) όπως προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος από Δευτέρα 4 έως Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019, κατά τις ημέρες και ώρες που δέχεται η Γραμματεία (Δευτέρα – Τετάρτη –Παρασκευή, 11:00 με 14:00) προκειμένου να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Επισημαίνεται ότι, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 της υπ’ αριθ. 131757/Ζ1/2-8-2018 (ΦΕΚ 3387/10-8-2018/τ. Β΄) Υπουργικής Απόφασης.

 

           Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος ως εξής:

  • προσερχόμενοι κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού (Δευτέρα- Τετάρτη- Παρασκευή 11:00-14:00) και
  • τηλεφωνικά, σε καθημερινή βάση, στο τηλέφωνο 210 727 4666.

 

                                                                               Από τη Γραμματεία

                                                                                        31/10/2019