ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΠΜΣ 2019-20

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Καλούνται οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής:

α) «Βιομηχανική Φαρμακευτική»

β) «Κλινική Φαρμακευτική»,

γ) «Κοσμητολογία-Δερματοφαρμακολογία», και

δ) «Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή & Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών προϊόντων» ,  

με ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 2019-2020 , οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην υπ 'αρ. 131757 / Ζ1 / 2-8-2018 (ΦΕΚ 3387 / 10-8-2018 / τ. Β) Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση των θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.» καθώς και στο υπ. αριθ. 102787 / Ζ1 / 26-6-2019 (ΦΕΚ 2743 / 3-7-2019 / τ. Β) όπως προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος από Τετάρτη 2 έως Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019, κατά τις ημέρες και ώρες που δέχεται η Γραμματεία (Δευτέρα - Τετάρτη -Παρασκευή, 11:00 έως 14:00) προκειμένου να υποβληθεί η σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σημειώνεται ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 του υπ 'αρ. 131757 / Ζ1 / 2-8-2018 (ΦΕΚ 3387 / 10-8-2018 / τ. Β) Υπουργικής Απόφασης.

 

           Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Τμήματος ως εξής:

  • (Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 11: 00-14: 00) και την υποδοχή του κοινού
  • τηλεφωνικά, σε καθημερινή βάση, στο τηλέφωνο 210 727 4666.

 

                                                                               Από την Γραμματεία

                                                                                        1/10/2019