ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΜ1 ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ Δ1, Δ7 ΚΑΙ Δ8 ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως το ΦΜ1 ΔΕΝ θα χρησιμοποιηθεί στην
εξεταστική του Εαρινού εξαμήνου.

Συνεπώς, όπου υπάρχει στο πρόγραμμα της εξεταστικής το ΦΜ1 θα
αντικατασταθεί από τις αίθουσες Δ1, Δ7 και Δ8.

Ζητούμε συγγνώμη για την αλλαγή.

Εκ μέρους της ΕΩΠ