ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΙΠ-ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ΩΡΑ 18:00-20:00

Στα πλαίσια διοργάνωσης των σεμιναρίων του ΕΙΠ θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακό σεμινάριο την 

Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 και ώρα 18:00-20:00

Ομιλητής:

Evangelos Kiskinis, PhD

Assistant Professor of Neurology & Neuroscience

Northwestern Medicine

Feinberg School of Medicine

Chicago, Illinois

Τίτλος ομιλίας: «Utilizing iPSC technologies to untangle neurodegenerative disease mechanisms»

 Η ομιλία θα μεταδοθεί μέσω e-presence εντός ΕΙΠ και μέσω link διαύλου που θα σας αποσταλεί.

 Παρακαλώ ενημερώστε τους φοιτητές και συνεργάτες σας.