ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 14.10.2020

Ανακοινώνεται ότι προσωρινά λόγω τεχνικού προβλήματος,

οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές - Υποψήφιοι Διδάκτορες δεν θα είναι δυνατόν να υποβάλλουν αιτήσεις σίτισης μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής www.sitis.uoa.gr.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση του τεχνικού  προβλήματος και αμέσως μόλις επιλυθεί το πρόβλημα, οι ενδιαφερόμενοι Μετ/κοί φοιτητές -Υπ. Διδάκτορες θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση.

 

Από τη Γραμματεία

14-10-2020