ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2022-2023.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό (ακαδ. έτους 2022-2023) με επιλογή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλεάρχου Τσουρίδη».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2022-2023.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2022-2023

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ_2022-2023