ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ATHENS INTERNATIONAL MASTER’S PROGRAMME IN NEUROSCIENCES

Το Athens International Master’s Programme in Neurosciences δέχεται αιτήσεις φοιτητών για εισαγωγή στο Πρόγραμμα το Ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Η περίοδος των αιτήσεων είναι μεταξύ 2 Μαϊου και 2 Ιουνίου

Οι φοιτητές θα αξιολογηθούν μέσω του βιογραφικού τους, εξετάσεων στην κυτταρική βιολογία και τη νευρωνική φυσιολογία (ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών-μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας) και συνέντευξης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος http://masterneuroscience.biol.uoa.gr/

 

-- 

 

Spiros Efthimiopoulos
Professor
Director of the Master's Programm:
"Athens International Master's Programme in Neurosciences"
University of Athens
Department of Biology
Division of Animal and Human Physiology

Central Building, 3nd Floor, Room 38 or 44
157 84 Panepistimiopolis, Ilisia
Athens, Greece
Tel# ++ 30 210 7274890, ++306974874328
Fax# ++ 30 210 7274635
E-mail: efthis@biol.uoa.gr