ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Την 25η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 θα πραγματοποιηθεί η
τελετή της αναγόρευσης σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Φαρμακευτικής της
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών του καθηγητή Csaba Szabo,
Προέδρου του Τμήματος Φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο του Fribourg, Ελβετία.

Η τελετή της αναγόρευσης θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά: https
<https://youtu.be/cB3N7Az93SU> ://youtu.be/cB3N7Az93SU

Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε την τελετή.