ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/10/2021

Συμφωνα με οδηγία της Κοσμητείας, την Παρασκευή 15/10/2021 ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ του τμήματός μας.

 

Εκ του Προέδρου του Τμήματος