ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΦΜ2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023, τα ακόλουθα μαθήματα ΔΕΝ θα διεξαχθούν
στο ΦΜ2 αλλά στις αίθουσες:

Οργανική Χημεια Ι 9-10 (Α εξάμηνο) Δ8

Γενικά Μαθηματικά 2-4 (Α εξάμηνο) Δ7

Βιοχημεία 10-12 (Γ Εξάμηνο) Δ1

Φαρμ. Χημεία Ι 12-2 (Δ εξάμηνο) Δ7

Βασ. Αρχ. Σχεδ. 11-12 (Δ εξάμηνο) Αιθουσα Φαρμακευτικής Χημείας (ΑΦΧ)