ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 02.11.2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Καλούνται οι  Μεταπτυχιακοί Φοιτητές των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών  του Τμήματος Φαρμακευτικής:

«Φαρμακευτική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας»,

«Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων»,

  με ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 2023-2024, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται  στις υπ’ αριθ.: α) 108990/Ζ1/18-9-2022 (ΦΕΚ 4899 Β΄) «Ρύθμιση των θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέλη φοίτησης», β) 84560/Ζ1/1-8-2023 (ΦΕΚ 4837/Β΄) «Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για τη χορήγηση δικαιώματος δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024», Υπουργικές Αποφάσεις, καθώς και γ) στο άρθρο 86 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Δικαίωμα δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέλη φοίτησης – Υποτροφίες», να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Φαρμακευτικής (secr[at]pharm.uoa[dot]gr), αίτηση η οποία θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ευκρινώς σαρωμένα, για την απαλλαγή τους από τα τέλη φοίτησης, από Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023 μέχρι Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 της υπό στοιχείο α Υπουργικής Απόφασης η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φαρμακευτικής (www.pharm.uoa.gr).

 

Επισημαίνεται ότι:

1) Οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και το σχετικό απόσπασμα του ως άνω νόμου,

2) Το ειδικό έντυπο  Αίτησης,

3) Η υπεύθυνη δήλωση μη χρήσης του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φαρμακευτικής (www.pharm.uoa.gr)

 

           Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος ως εξής:

  • Μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας eknikola[at]pharm.uoa[dot]gr
  • τηλεφωνικά, σε καθημερινή βάση, στο τηλέφωνο 210.727.4666

Για το έντυπο αίτησης ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Για την υπεύθυνη δήλωση ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Για την υπ’ αριθ.: 108990/Ζ1/18-9-2022 (ΦΕΚ 4899 Β΄) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Για την  υπ’ αριθ.: 84560/Ζ1/1-8-2023 (ΦΕΚ 4837/Β΄) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Για το άρθρο 86 του Ν.: 4957/ 21-7-2022 (ΦΕΚ 141 Α΄) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

 

                                                                               Από τη Γραμματεία

                                                                                        2/11/2023