ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

2η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 1-11-2023 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)