ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

12η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 2/4/2020