ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2024 - 2025

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2024-2025


ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ

«ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2024-2025

 

Το πρόγραμμα υποτροφιών της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», προσφέρει +100 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ, για σπουδές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, σε μεταπτυχιακά προγράμματα προδιδακτορικού επιπέδου, πλήρους μονοετούς ή διετούς φοίτησης.

Το πρόγραμμα υποτροφιών της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, «ΣΥΝ- ΕΝΩΣΙΣ για την Παιδεία», προσφέρει +100 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ, για σπουδές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, σε μεταπτυχιακά προγράμματα προδιδακτορικού επιπέδου, πλήρους μονοετούς ή διετούς φοίτησης.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25.04.2024

 Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Υποτροφιών μπορούν να υποβάλουν:

  • Υποψήφιοι/ες που δεν έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους (το 38ο έτος οι απόφοιτοι/ες Ιατρικής) και είναι απόφοιτοι/ες ή τελειόφοιτοι/ες προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών ελληνικού πανεπιστημίου ή ισότιμου της αλλοδαπής με βαθμό πτυχίου 8 και άνω

  • Υποψήφιοι/ες που έχουν εξασφαλίσει ή αναμένουν βεβαίωση αποδοχής/προσφορά θέσης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα μονοετούς ή διετούς φοίτησης (full time) και παρακολούθησης με φυσική παρουσία, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 (έναρξη φοίτησης φθινόπωρο του 2024)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ