ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ "ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ" 2021 - 2022

 
      Προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου    Θεσσαλίας με τίτλο «Γενετική του Ανθρώπου-Γενετική Συμβουλευτική» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.


Εκ μέρους της Επιστημονικής Υπεύθυνης του ΠΜΣ
κας Ασπασίας Τσέζου
Καθηγήτρια Ιατρικής Γενετικής Π.Θ.

Φωτεινή Παπουτσόγλου
Γραμματεία του ΠΜΣ
τηλ. 2410685593