ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜΣ "ΝΑΝΟΪΑΤΡΙΚΗ" 21-22

Προκήρυξη του ΔΠΜΣ "Νανοϊατρική" για το ακαδημαϊκό 
έτος 2021-2021.

Με εκτίμηση

Γεωργόπουλος Αναστάσιος

-- 
Αναστάσιος Γεωργόπουλος
Διοικητική Υποστήριξη του ΔΠΜΣ "Νανοϊατρική"
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Τηλ: +30 210 7462942
email: nanomed@med.uoa.gr
visit our website: https://nanomed.med.uoa.gr/