ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δ.Π.Μ.Σ. ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ: ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 2021-2022

   
    Συνημμένη για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 πρόσκληση υποβολής
  αιτήσεων για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Λοιμώδη
  Νοσήματα - Διεθνής Ιατρική: από το Εργαστήριο στην Κλινική πράξη" του
  Τμήματος Ιατρικής και του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
  της Σχολής Επιστημών Υγείας Δ.Π.Θ. 
    Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα
  infectiousdiseases-msc.gr και στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ (τηλ.
  25510-30610, email: dasimako@admin.duth.gr)   η Ε.Υ του προγράμματος
  Καθηγήτρια Χλίχλια Αικατερίνη
 
  ΤΜΗΜΑ ΜΒ&Γ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
    ΔΠΘ