ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2021-2022 Π.Μ.Σ. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2021-2022 Π.Μ.Σ. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

 

Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φοιτητών του Τμήματος.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας ΕΚΠΑ

-- 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗ
Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15701
Τηλ. 210 727 4248
http://www.biol.uoa.gr
e-mail: agrigor@biol.uoa.gr