ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «FRANCE EXCELLENCE EUROPA» 2024

Πρόγραμμα υποτροφιών «France Excellence Europa» 2024

Tο Υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων της Γαλλίας ανέπτυξε το πρόγραμμα υποτροφιών France Excellence Europa επιτρέποντας σε φοιτητές-φοιτήτριες 26 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβουν υποτροφία για σπουδές σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε γαλλικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν τους φακέλους υποψηφιότητάς τους ηλεκτρονικά αποκλειστικά στη διεύθυνση fee.grece@campusfrance.org
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των φακέλων στο Campus France: 29 Μαρτίου 2024


► Κριτήρια επιλεξιμότητας

 • Να είναι υπήκοος ενός από τα ακόλουθα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ: Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Τσεχική Δημοκρατία, Ισπανία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία και Σουηδία.
 • Οι φοιτητές-φοιτήτριες γαλλικής υπηκοότητας, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών με διπλή υπηκοότητα, δεν είναι επιλέξιμοι για το πρόγραμμα.
 • Να είναι ηλικίας 18-26 ετών κατά την έναρξη της κινητικότητας στη Γαλλία
 •  Να έχουν γίνει αποδεκτοί σε γαλλικό Ίδρυμα Tριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Master 1 ή Master 2 για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25
 • Να μην είναι κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Γαλλίας ή να μην είναι εγγεγραμμένοι στη Γαλλία με σκοπό την απόκτηση πτυχίου γαλλικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
 • Να μην επωφελούνται της υποτροφίας Erasmus+, AUF ή άλλης υποτροφίας του γαλλικού υπουργείου.

 

► Τομείς σπουδών

 • Πολιτισμός και κληρονομιά
 • Εκπαίδευση, Παιδαγωγικά
 • Γαλλική γλώσσα και πολιτισμός, ξένες γλώσσες,πολιτισμοί και ευρωπαϊκές σπουδές
 • Πολιτικές και Νομικές Επιστήμες
 • Υγεία
 • Περιβαλλοντικές επιστήμες
 • Ψηφιακές τεχνολογίες