ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ - 16/10/2020

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 12:00, η Υποψήφια Διδάκτωρ κ. Χριστίνα Πενταφράγκα θα υποστηρίξει τη Διδακτορική Διατριβή της με τίτλο «Drug disposition and characteristics of contents in the upper gastrointestinal lumen of healthy adults after a standard high-calorie high fat meal – Implications for the in vitro drug testing conditions»
Η υποστήριξη θα γίνει διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom. Όποιος επιθυμεί να παρακολουθήσει την υποστήριξη μπορεί να απευθυνθεί στον Επιβλέποντα της Διατριβής, Χ. Ρέππα, reppas@pharm.uoa.gr.