ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 13/07/2020

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ,

ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ,

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Τη Δευτέρα  13 – 7 – 2020 και ώρα 17:00, μέσω e-presence, η κα Καράμπελα Σεβαστή θα υποστηρίξει τη Διδακτορική της Διατριβή, με τίτλο:

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΩΝ (LC-MS/MS) ΣΕ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επιβλέπουσα: Καθηγήτρια Ειρήνη Παντερή

Εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση στείλτε ονοματεπώνυμο, ιδιότητα και τηλέφωνο στη Γραμματεία του Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας (κ.

Ραχήλ Καρποζήλου, e-mail : rkarpoz[at]pharm.uoa[dot]gr ) ή στην επιβλέπουσα της διατριβής.