ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 9/7/2020

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Η ορκωμοσία των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος Φαρμακευτικής,  θα πραγματοποιηθεί   την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020  και ώρα 12: 00 μ. με τηλεδιάσκεψη (ZOOM).

Η πρόσκληση συμμετοχής θα αποσταλεί στον κάθε συμμετέχοντα ηλεκτρονικά και θα περιλαμβάνει τον σύνδεσμο (link) για τη σύνδεση στην τηλεδιάσκεψη.

Για τη συμμετοχή των υποψηφίων διδακτόρων, σύμφωνα με τα παραπάνω, στην ορκωμοσία, είναι απαραίτητα τα κάτωθι:

Α) Η αποστολή στο email της Γραμματείας συμπληρωμένων, υπογεγραμμένων και σαρωμένων των εντύπων που επισυνάπτονται, δηλαδή της αίτησης ορκωμοσίας και της υπεύθυνης δήλωσης.

Β) Η αποστολή στο email της Γραμματείας, σαρωμένου ευκρινούς φωτοαντιγράφου ταυτότητας του ενδιαφερομένου.

Επιπλέονοι υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει:

1) να υποβάλουν στη Βιβλιοθήκη τη δισέλιδη βεβαίωση/υπεύθυνη δήλωση (βλ. συνημμένο αρχείο), συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη, με τη σφραγίδα της Γραμματείας του Τμήματος, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία (210-7274666).

2) να ολοκληρώσουν τη διαδικασίαγια την κατάθεση των διπλωματικών τους εργασιών στην πλατφόρμα «ΠΕΡΓΑΜΟΣ» μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της πλατφόρμας pergamos.lib.uoa.gr(πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία και στον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης).

 

Κατά την ημέρα της ορκωμοσίας, οι ορκιζόμενοι θα πρέπει να συνδεθούν στο link της τηλεδιάσκεψης την καθορισμένη ώρα της ορκωμοσίας (δηλ. 12:00 μ.)  

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας και για τη διακρίβωση της παρουσίας των συμμετεχόντων, κατά την είσοδο τους στην τηλεδιάσκεψη, οι συμμετέχοντες πρέπει να αναγράψουν το πλήρες όνομά τους.

Η παραλαβή  της καθομολόγησης της/του διπλωματούχου και το δίπλωμα διδακτορικών σπουδών γίνεται από τον ίδιο το διπλωματούχο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τη Γραμματεία, από Δευτέρα 13/7/2020.

 

       Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος στo τηλέφωνο 210 7274666.

Για την αίτηση ορκωμοσίας πατήστε εδώ

Για την υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ

Για το αίτημα περιορισμού πρόσβασης στο πλήρες κείμενο πατήστε εδώ

Για την βεβαίωση με υπογραφή πατήστε εδώ

Για την διαδικασία κατάθεσης στο Ψηφιακό Αποθετήριο πατήστε εδώ

 

Από τη Γραμματεία

του Τμήματος

 

                                          2/7/2020