ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ

INPHARMA

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 13 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ InPharma  EU Horizon Η2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Innovative Training Network – European Training Network – European Industrial Doctorate Network – 2020

The InPharma European Industrial Doctorate (EID) aims at strengthening Europe’s innovation capacity and leadership in the Pharma sector, specifically in drug formulation. Exceptional intersectoral training will be provided to 13 ESRs through pioneering research focused on harnessing computational pharmaceutics, Biorelevant in vitro testing and PBPK modeling, generating an integrated, end-to-end, animal-free approach to formulating poorly soluble drugs for oral administration. ESRs will undergo specialized training program to build proficiency in essential research and industry disciplines, while training in professional skills and entrepreneurship will prepare them to become trailblazers in pharmaceutical formulation.

The InPharma network, will bring together the complementary expertise of six multi-national pharmaceutical companies, five academic research institutions and eight partner organizations to collaborate on achieving the overall project goals.

One position is available at the Department of Pharmacy of the National and Kapodistrian University of Athens.

For further information please visit https://www.inpharma-network.eu/