ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

Για το μάθημα "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ”, 
οι εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2021 θα γίνουν διαδικτυακά. 

Έχει γίνει απεγγραφή όλων των παλαιότερων συμμετεχόντων από το  eclass του συγκεκριμένου μαθήματος. 

ΜΟΝΟ όσοι φοιτητές προτίθενται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις,παρακαλούνται ΝΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΟΥΝ, 
ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα των συμμετεχόντων.

Θα αναρτηθεί σχετική Ανακοίνωση μέσω του eclass σε όσους έχουν εγγραφεί εκ νέου με ενημέρωση 
σχετικά με τον διαδικτυακό σύνδεσμο που θα πρέπει να ακολουθήσουν για να συμμετάσχουν στην εξέταση
 του συγκεκριμένου μαθήματος (η οποία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως στις 9/9/2021 και ώρα 18:00).