ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για Διδάσκοντες/ουσες της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ε.Κ.Π.Α. για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

 

Βρείτε ΕΔΩ την προκήρυξη βραβείων εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας για Διδάσκοντες/ουσες της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ε.Κ.Π.Α. για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Επιλέξιμοι/ες για το Βραβείο είναι οι εν ενεργεία Διδάσκοντες/ουσες (Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. Ε.Ε.Π.) της Σ.Ε.Υ. με εξαιρετική επίδοση στη διδασκαλία.

Οι υποψήφιοι/ες προτείνονται από μέλη του διδακτικού προσωπικού, του φοιτητικού σώματος, καθώς και από αποφοίτους, οι οποίοι/ες έχουν άμεση γνώση του διδακτικού έργου των προτεινομένων. Ενθαρρύνεται η συμμετοχή των φοιτητών/φοιτητριών σε αυτή τη διαδικασία.

Η καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων υποψηφιότητας είναι το Σάββατο, 18 Μαΐου 2024 και ώρα 18.00. Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής, καμία υποψηφιότητα δεν θα γίνεται δεκτή.

παραρτηματα σε επεξεργασιμη μορφη

Με εκτίμηση

Μαρια Βαρδακη