ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ

COLOTAN

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 13 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COLOTAN  EU Horizon Η2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Innovative Training Network European Training Network – 2020

COLOTAN is a network for “Boosting advanced doctoral training in innovative colon targeting drugs”. Its overarching goal is to provide high-level training to 13 early stage researchers in drug delivery, drug disposition and gastrointestinal (GI) (patho)physiology to improve targeting of drugs to the colon and to provide them with the transferable and scientific skills necessary for a successful career. This international training program, combining 10 countries, focuses on innovative technological and scientific developments across a range of interdisciplinary fields such as (physical, analytical and organic) chemistry, drug delivery, drug disposition, cell biology, gastroenterology, microbiology and modelling and simulation. The aim of this project will be achieved by a unique combination of intersectoral research training facilitated by 10 beneficiaries (7 academic and 3 non-academic) and 6 partner organisations. The COLOTAN consortium consists of leading research groups from universities and from innovative pharmaceutical companies.

One position is available at the Department of Pharmacy of the National and Kapodistrian University of Athens.

For further information please visit https://colotan-etn.eu/