ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΠΜΣ "ΝΑΝΟΪΑΤΡΙΚΗ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Προκήρυξη ΔΠΜΣ "Νανοϊατρική" για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Κείμενο: Η Ιατρική Σχολή και το τμήμα Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ, λειτουργούν για τέταρτη χρονιά ένα νέο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Νανοϊατρική. Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί
πτυχιούχοι Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Φυσικής, Χημείας, Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων θετικών επιστημών.

Οι ενδιαφερόμενοι, θα χρειαστεί να υποβάλλουν το απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο e-mail της γραμματείας του τμήματος, nanomed@med.uoa.gr, έως και την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου.

Αιτήσεις: Nanomedicine (uoa.gr)

Πληροφορίες: nanomed.med.uoa.gr | Μ.Sc. in Nanomedicine

Με εκτίμηση,

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ Νανοϊατρική

Ευστάθιος Ευσταθόπουλος

Καθηγητής, Ιατρικλη Σχολή, ΕΚΠΑ

Ο Αναπλ. Διευθυντής του ΔΠΜΣ Νανοϊατρική

Κωνσταντίνος Δεμέτζος

Καθηγητής, Τμ. Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ