ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΑΓΑΡΙΑ 28/7/2020

        Την Τρίτη, 28 Ιουλίου, ώρα 13.00, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορος Παναγιώτη Λαγαρία, διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας e:Presence

        Η διατριβή θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά με θέμα:

"Computational Drug Design for Α3 Adenosine Receptor"

    Η  Επταμελής επιτροπή:

Αντώνιος Κολοκούρης

Εμμανουήλ Μικρός

Ανδρέας Τσοτίνης 

Graham Ladds

Βασίλης Μυριανθόπουλος

Αγγελική Κουρουνάκη

Θανάσης Παπακυριακού