ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

Οι εξετάσεις για το μάθημα "Υγιεινή-Επιδημιολογία" θα διεξαχθούν στις
08/09/2021 και ώρα 18:00-20:00 προφορικά μέσω webex. Ο σύνδεσμος είναι ο
εξής: https://uoa.webex.com/meet/mdiomidi
Παρακαλούνται οι φοιτητές να έχουν μαζί το φοιτητικό τους πάσο, ώστε να
γίνει η ταυτοπροσωπία.

Με εκτίμηση,
Μαριάννα Ισαακίδου
PhD(c) Public Health & Health Policy