ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

4ο Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ. - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

Tο ATP είναι μια ομάδα προπτυχιακών φοιτητών της Φαρμακευτικής Α.Π.Θ., με στόχο την πραγματοποίηση επιστημονικών και κοινωνικών δράσεων που σχετίζονται με τη Φαρμακευτική ως επιστήμη, αλλά και ως λειτούργημα. Στις 14 και 15 Μαΐου, σε συνεργασία με τα τμήματα φαρμακευτικής Α.Π.Θ., Ε.Κ.Π.Α. και Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει το 4ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Φαρμακευτικής (Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ.) στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ., μετά την επιτυχή διεξαγωγή του 3ου τον Δεκέμβριο του 2018.

Στόχος του Συνεδρίου είναι να δοθεί η ευκαιρία στους φοιτητές να εφαρμόσουν
τις γνώσεις τους στην πράξη για την επίλυση ρεαλιστικών φαρμακολογικών
περιπτώσεων, αλλά και προβλημάτων δημόσιας υγείας. Η θεματολογία του 4ου
Π.Ε.Σ.Φ.Φ.Α αφορά τους κλάδους της Φαρμακολογίας, της Φαρμακευτικής
Τεχνολογίας, της Φαρμακευτικής Χημείας, καθώς και της Παγκόσμιας υγείας,
της Βιοπληροφορικής, της Βιοηθικής, της Κλινικής Φαρμακευτικής, του
Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ και Επιχειρηματικότητας, της Φαρμακευτικής
Φροντίδας, των Τεχνικών Μορφοποίησης Φαρμάκων, του Επαγγελματικού
Προσανατολισμού και γενικότερα τις ευκαιρίες για νέους φαρμακοποιούς.

Το διάστημα αυτό είναι ανοιχτές οι αιτήσεις ομιλητών. Απευθύνονται σε
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων Φαρμακευτικής και
των λοιπών σχολών Επιστημών Υγείας. Δίνεται στους φοιτητές η ευκαιρία να
παρουσιάσουν κάποιο θέμα του ενδιαφέροντός τους, που να άπτεται στα θέματα
του Συνεδρίου που προαναφέρθηκαν ή κάποιου συναφούς αντικειμένου.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: 4ο Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ. - Προώθηση αιτήσεων ομιλητών για το 4ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Φαρμακευτικής

 

Εκ μέρους του ΑΤΡ,

Θεοδώρου Μαρία
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ
Προπτυχιακή Φοιτήτρια Τμήματος Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.