ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος ότι η επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί με μεικτό τρόπο, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική Υπουργική Απόφαση η οποία επισυνάπτεται.

Για τον ακριβή τρόπο εξέτασης του κάθε μαθήματος θα υπάρξει ανακοίνωση των διδασκόντων στο e-class του κάθε μαθήματος.

Επισημαίνεται ότι η δια ζώσης διεξαγωγή των εξετάσεων προϋποθέτει την κατοχή:

α) είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού,

β) είτε πιστοποιητικού νόσησης,

γ) είτε βεβαίωσης διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test),

δ) είτε βεβαίωσης διενέργειας rapid test,

ε) είτε βεβαίωσης διενέργειας μοριακού ελέγχου PCR, από φοιτητές, μέλη ΔΕΠ και όσους εμπλέκονται στην εξεταστική διαδικασία καθώς και την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοιό.

Εκ της Γραμματείας