ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Επισυνάπτεται τροπολογία του Υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε χθες στη Βουλή
των Ελλήνων προς ψήφιση στο σχέδιο νόμου με τίτλο "Ενίσχυση διαφάνειας και
λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας
του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου
Εσωτερικών".  Με την ως άνω τροπολογία επεκτείνεται ο υποχρεωτικός
εμβολιασμός σε φοιτητές προγραμμάτων σπουδών α΄και β΄κύκλου Σχολών Επιστημών
Υγείας των Α.Ε.Ι. όπου η εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται σε νοσοκομεία
του Ε.Σ.Υ. και σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, καθώς και όλων των φοιτητών που
διεξάγουν πρακτική άσκηση σε χώρους που έχει καταστεί υποχρεωτικός ο
εμβολιασμός. Ειδικότερα οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την 1η
δόση ή τη μοναδική δόση το αργότερο έως 30 Σεπτεμβρίου 2021.

 

Βρείτε ΕΔΩ την επισυναπτόμενη τροπολογία