ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

    Επισυνάπτεται η πρόσκληση για την απόδοση 25 υποτροφιών στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου 16257, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πολιτικό Κίνημα
«ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ», όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) στο σύνδεσμο
http://www.elke.uoa.gr/proc_persons.aspx.
  και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.                Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ