ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ Ι.Κ.Υ. ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΕΚΟ)- ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018/19 - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 20/12/2019

Σας ανακοινώνουμε : 

α) το Δελτίο Τύπου του Προέδρου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών αναφορικά με την Πρόσκληση στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών  που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- ακαδ. έτος 2018/19», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και

β) τη σχετική Πρόσκληση του Ι.Κ.Υ.

      Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Τμήμα Υποτροφιών Προπτυχιακών Σπουδών

Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Ν.Ιωνία

Τηλ.: 210-3726355