ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ Υ/Δ (ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ)

 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για θέσεις Μεταδιδακτόρων και  δυο θέσεις Υ/Δ (για εκπόνηση Διδακτορικού με υποτροφία)

     

    Στα πλαίσια του προγράμματος 874896 SMART BONE REGENERATION (SBR) , που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (H2020-SC1-2019 –RIA),Θα προκηρυχτούν θέσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών, και δυο θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, για ερευνητική εργασία στην ενότητα WP6 – In vitro Studies for SMART IMPLANT Optimizations (1. Development of controlled release systems for integration in smart implants as methods to enhance/facilitate regeneration and biocompatibility;  2. In vitro studies for evaluation of biocompatibility performance of modified implants;  3. In vitro studies to test and optimize sensor integration in Smart Implants), στο Εργαστήριο της Καθηγήτριας Σ. Αντιμησιάρη στο Τμήμα Φαρμακευτικής.

    Η χρηματοδότηση θα είναι για 12 μήνες για τις θέσεις μεταδιδακτόρων (με δυνατότητα ανανέωσης), και συνολικά για 36 μήνες για τους Υ/Δ (με καθεστώς υποτροφίας).

    Τα ερευνητικά αντικείμενα των μεταδιδακτορικών ερευνητών και των διδακτορικών διατριβών που θα εκπονηθούν θα επικεντρώνονται στην:

        Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση βιοσυμβατών νανοφορέων βιοδραστικών μορίων (μεγάλου μοριακού βάρους, και μικρού μοριακού βάρους) για ακινητοποίηση σε οστικά εμφυτεύματα, με στόχο την ελεγχόμενη αποδέσμευση και την βελτίωση/επιτάχυνση της επούλωσης/ αποκατάστασης μεγάλων οστικών κενών.
        Εύρεση βέλτιστης μεθόδου ακινητοποίησης νανοφορέων σε βιουλικά (πολυμερικά εμφυτευματα και μεμβράνες που θα παραχθούν με τεχνικές ηλεκτροσυσσωμάτωσης (electrospining)), ή/και στόχευσης συγκεκριμένων κυττάρων για εκλεκτική μεταφορά των βιοδραστικων ουσιών.
        In vitro αξιολόγηση της λειτουργικότητας και της βιοσυμβατότητας των νανοφορέων καθώς και των βιουλικών και βιο-αισθητήρων που θα αναπτυχθούν από συνεργαζόμενους φορείς/εταιρείες.

    Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να στείλουν σύντομα (μέσα σε ένα μήνα) μέσω e-mail  τα βιογραφικά με τα στοιχεία τους (τίτλους σπουδών κλπ) στην Καθηγήτρια Σ.Γ. Αντιμησιάρη

    Οι υποψήφιοι πρέπει α) να είναι απόφοιτοι Τμήματος Φαρμακευτικής, Χημείας, Βιολογίας, Χημικών Μηχανικών και συναφων/αντίστοιχων Τμημάτων της ημεδαπής και αλλοδαπής, β) να κατέχουν τίτλο ΜΔΕ (για τις θέσεις Υ/Δ), και γ) να έχουν προηγούμενη ερευνητική ενασχόληση με μελέτες βιοσυμβατότητας σε κυτταρικές καλλιέργειες (κυττάρων θηλαστικών) (για τους μεταδιδάκτορες).

    Η καλή γνώση της αγγλικής είναι απολύτως απαραίτητη.

     

    -- 

    Sophia G. Antimisiaris, B.Pharm, PhD.


    Dept. of Pharmacy, University of Patras,

    Rio 26510, Greece

    (NEW) tel. +30-2610-962332

    fax. +30-2610-996302

    email: santimis@upatras.gr

    URL www.pharmacy.upatras.gr/index.php
    FORTH/ICEHT

    Associate Member

    Rio, 26500, Greece

    URL www.iceht.forth.gr/staff/antimisiaris.html