ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΠΜΣ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ_ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»-2024-2025

Καλημέρα

σας επισυνάπτουμε Προκήρυξη για την πλήρωση είκοσι (20) κενών θέσεων 
μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του  Διιδρυματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών  στην "Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, 
Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων" του Τμήματος Χημείας 
του Πανεπιστημίου Πατρών και του Ινστιτούτου Βιοπιστημών και Εφαρμογών 
του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"  για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.


-- 
ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
    ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
     2610996204