ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΠΜΣ ''ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ'' ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

      Σας επισυνάπτουμε την προκήρυξη για την πλήρωση είκοσι (20) κενών θέσεων 
μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην «Ιατρική Χημεία και Χημική 
Βιολογία» του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδ. 
έτος 2020-2021.