ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES (EHEESS)

Αξιότιμες/οι,

Σας ενημερώνουμε για την προκήρυξη Ερευνητικής Υποτροφίας για μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του ΕΚΠΑ  στο Παρίσι, και σας παρακαλούμε για την ενημέρωση όλων των μελών ΔΕΠ και την ανάρτηση της συνημμένης προκήρυξης στην ιστοσελίδα της Σχολής και των Τμημάτων σας.

Οι φάκελοι των υποψηφιοτήτων αποστέλλονται στη διεύθυνση της Αντιπρυτανείας Ακαδημαϊκών, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας:

vrec-acafir@uoa.gr

Προθεσμία Υποβολής Υποψηφιοτήτων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 ορίζεται η 31η Μαρτίου 2024

 

Με τιμή

Καθηγήτρια Σοφία Παπαϊωάννου

Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας