ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δ.Π.Μ.Σ. ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ: ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 2020-2021

Συνημμένη για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 πρόσκληση υποβολής
  αιτήσεων για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 'Λοιμώδη
  Νοσήματα - Διεθνής Ιατρική: από το Εργαστήριο στην Κλινική πράξη' του
  Τμήματος Ιατρικής και του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
  της Σχολής Επιστημών Υγείας Δ.Π.Θ. 
 Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα infectiousdiseases-msc.gr και στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ 
(τηλ.25510-30610, email: dasimako@admin.duth.gr)

    η Ε.Υ του προγράμματος
  Αναπλ. Καθηγήτρια Χλίχλια Αικατερίνη

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΒ&Γ
ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-Δ.Π.Θ