ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α)ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΦΑΡΜ/ΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ Β) ΦΑΡΜ/ΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 31.10.19

          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Ανακοινώνονται οι πίνακες των επιλεγέντων Μεταπτυχιακών Φοιτητών (με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης) των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής: α) «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων», και β) «Φαρμακευτική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας»,  ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

           Επισημαίνεται ότι, οι παρακάτω αναφερόμενοι έχουν ήδη ενημερωθεί για την επιλογή τους και από τη Γραμματεία του οικείου Προγράμματος.

                    

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Φαρμακευτική Χημεία

Α/Α

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

1.

183/27-9-19

2.

1864/15-7-19

3.

34/9-9-19

4.

146/24-9-19

5.

145/24-9-19

6.

185/27-9-19

7.

74/16-9-19

8.

28/6-9-19

9.

144/24-9-19

10.

73/16-9-19

11.

1944/26-7-19

Φαρμακολογία

Α/Α

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

1.

216/30-9-19

2.

215/30-9-19

3.

33/9-9-19

4.

181/27-9-19

5.

1471/24-9-19

Ραδιοφαρμακευτική Χημεία

Α/Α

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

1.

118/20-9-19

2.

100/18-9-19

 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Α/Α

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

1.

167/25-9-19

2.

119/20-9-19

3.

191/27-9-19

4.

212/30-9-19

5.

99/18-9-19

6.

20/4-9-19

7.

2099/30-8-19

8.

21/4-9-19

9.

1966/29-7-19

10.

2070/28-8-19

11.

46/11-9-19

12.

9/2-9-19

13.

2012/6-8-19

14.

186/27-9-19

15.

18/3-9-19

16.

143/24-9-19

17.

102/18-9-19

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος ως εξής:

  • προσερχόμενοι κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού (Δευτέρα- Τετάρτη- Παρασκευή 11:00-14:00) και
  • τηλεφωνικά, σε καθημερινή βάση, στο τηλέφωνο 210 727 4666.

 

                                                                               Από τη Γραμματεία

                                                                                 31/10/2019